ضـحـگـة ٱلأطـفــٱل


ٱلـمـقـٱديــر :


500 غــرٱم گـٱگـٱۈ غــٱمـق
150 غــرٱم ره?ــش
100 غــرٱم فـسـتـق
ٱلـطـريـقـة :


نـحـضـر قـۈٱلــپ مـگـعـپـٱت ٱلـثـلـچ ۈ نـضـع پـدٱخـلـه?ـٱ حـپـٱت مـن ٱلـفـسـتـق ۈقـطـعـة مـن ٱلـره?ـش پـحـچـم ٱلـپـنـدق
يــذۈپ ٱلـگـٱگـٱۈ فـي حـمـٱم مــٱئي ۈيـصـپ فـۈق ٱلــره?ـش ۈ عـنـدمـٱ يـپـرد نـخـرچـه?ـٱ مـن ٱلـقـۈٱلـپ ۈيـقـدم مـع ٱلـقـه?ـۈه?
پـٱلـعــٱفــيــه?
قـٱل صـلـ? ٱلله? عـلـيـه? ۈسـلـم :
( سـم ٱلله? ۈگــل پـيـمـيـنـگ ۈگــل مـمـٱ يـلـيـگ )
مـتـفـق عـلـيـه?
تسلمين فكرررره حلووووه وجديده
يعطيك العافيه خيتو00000
يسلمووو يااقلبي
لْكـ مٍنٌزلْ عٌنٌدٍي ۈلْآ طآلْه إنٌسّآإטּ....~ أغلْآ آلْعٌمٍرٍ يمٍه تُرٍى تُمٍلْڪَينٌه...!
تسلمين

والله يعطيك الف عاافيه
شكرا
الساعة الآن 09:37 .