او? ..!
آپ اردو می? بات ?ر ر?? ?ی?
شاید می? ن? ای? سیلز ?? نمائند? بنن? ?ی ?وشش ?? ، لی?ن اب?ی ن?ی?
آپ ?ا ب?ت ب?ت ش?ری?
الل? تعالی آپ ?ی مدد
طهرو مسامعكم بالـ [ القرآن الكريم ]
اقتباس مشاركة  (الاميرة م)
او? ..!
آپ اردو می? بات ?ر ر?? ?ی?
شاید می? ن? ای? سیلز ?? نمائند? بنن? ?ی ?وشش ?? ، لی?ن اب?ی ن?ی?
آپ ?ا ب?ت ب?ت ش?ری?
الل? تعالی آپ ?ی مدد

خوش آمدید


الساعة الآن 04:43 .